Orientació i acompanyament

No és estrany que determinats esdeveniments en la vida ens produeixin una sensació de desorientació o bloqueig. Tot i tenir la percepció de nosaltres mateixos com capaços de poder “capejar el temporal”, ens podem trobar “sense saber per on tirar”. Es pot tractar de canvis o conflictes en la parella, en la família, el treball, en les relacions d’amistat, o de pèrdues significatives, etc.

L’orientació psicològica pot ser molt eficaç per ajudar a situar-nos, recuperar i posar en marxa els recursos pragmàtics, cognitius i emocionals que siguin necessaris no només per enfrontar la situació, sinó també per sortir enfortits d’aquesta.

A partir d’una entrevista prèvia, es veurà si cal un acompanyament al llarg d’un determinat període de temps, o bé n’hi ha prou amb consultes puntuals.