Coaching

El coaching és un mètode que consisteix a dirigir, instruir i entrenar a una persona amb l’objectiu que aconsegueixi alguna meta o desenvolupi habilitats específiques.

En un ambient segur i de respecte, es parteix de la convicció que és la persona que rep el coaching qui té més coneixement sobre si mateixa. Mitjançant l’assumpció de les seves responsabilitats, s’activaran els seus recursos i potencialitats.

El coach no resol, estableix un acord en què es concreten els objectius a assolir, el programa a desenvolupar i l’avaluació de resultats, facilitant que la persona se senti amb el control sobre la presa de les seves decisions.

L’objectiu és superar les barreres que impedeixen la consecució d’èxits concrets, per obtenir els progressos desitjats en diferents àmbits: professional, esportiu, vital, etc.