Tractament de traumes

Les investigacions en neurobiologia han demostrat que, sovint en situacions traumàtiques de més o menys intensitat, el nostre cervell no pot posar en marxa les xarxes neuronals necessàries per processar l’experiència d’una manera funcional.

Brainspotting és un nou enfocament de tractament que permet localitzar, enfocar, processar i alliberar neurològicament experiències i símptomes fora de l’abast de la ment conscient i de les seves capacitats cognitives.

A través del manteniment de la fixació ocular, s’estimula la resolució d’assumptes profundament emmagatzemats en les àrees no verbals i no cognitives del cervell.

L’objectiu és aconseguir un alliberament completa i exhaustiva de l’activació guardada al cervell i al cos, permetent el processament que havia quedat bloquejat, de manera que l’experiència traumàtica deixi de ser un record pertorbador.