Com es sabut, el far és l’aurèola de llum que ajuda la gent del mar, evitant així accidents o desviaments de ruta. Protegeix, avisa, però no marca el camí, més aviat defineix el terreny per a que el navegant manegui el seu propi timó.

Aquest és, en primera instància, el propòsit de Faro Psicologia: ajudar a visualitzar possibles camins, a fixar la ruta, acompanyar en l’obscuritat i en el temps desagradable.

La nostra tasca va enfocada a millorar l’equilibri emocional per a afrontar els avatars quotidians i a reforçar el creixement natural de la persona per a que desenvolupi les seves potencialitats, de forma que, en darrera instància, tingui el seu propi far intern com a referència i guia.